O nama

UTEMELJENJE I STATUSNE PROMJENE OD UTEMELJENJA:
 • U rujnu 1992. godine utemeljen je Automobil klub „Herceg-Bosna“ čiji sastav su činili auto moto klubovi (12) s područja Herceg-Bosne, a ranije su bili u sastavu Auto-moto saveza Bosne i Hercegovine (do rata).
 • 1997. godine Automobil klub „Herceg-Bosna“ se registrira kao federalna udruga građana kod Federalnog ministarstva pravde. Područje djelovanja je Bosna i Hercegovina.
 • 2001. godine Automobil klub „Herceg-Bosna“ mijenja svoj naziv u Savez hrvatskih auto-moto klubova u Bosni i Hercegovini - HAKBIH.
 • 2005. godine je obavljena registracija HAKBIH-a i registriran je na državnoj razini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, i ujedno mijenja naziv u Asocijaciju auto-moto klubova u Bosni i Hercegovini - AAMKBIH. Područje djelovanja AAMKBIH je cijela Bosna i Hercegovina.
 • 2014 godine je Asocijacija auto-moto klubova u Bosni i Hercegovini mijenja svoj naziv u Auto moto savez u Bosni i Hercegovini - AMSuBiH.
STRUKTURA SAVEZA:
         Savez čine:
          -  članovi i
          -  udruženi auto-moto klubovi
        Članovi saveza učlanjuju se izravno u Savez ili putem udruženih auto-moto
        klubova.
        Član udruženog kluba je član saveza i dobiva člansku iskaznicu Saveza.
 
TIJELA SAVEZA:
         Tijela saveza su:
 • Skupština (31 član), koju čini po jedan predstavnik udruženih auto-moto klubova, a ostatak članstva se bira u izbornim jedinicama ovisno od broja članstva i nacionalne strukture članstva,
 • Upravni odbor (7 članova), u kojem su predstavnici klubova i članova, predstavnici županija, kao i proporcionalno članstvu nacionalnih skupina,
 • Nadzorni odbor od tri stručna člana,
 • Sud časti (3 člana),
 • Predsjednik Saveza ujedno je i predsjednik skupštine i predsjednik upravnog odbora. Savez ima i dopredsjednika.
POSLOVNE AKTIVNOSTI SAVEZA:
 
         1. ČLANSKE AKTIVNOSTI
 • Učlanjivanje vozača i prijatelja motorizacije, ostalih građana i mladeži
 • Pružanje članskih usluga za pojedine kategorije članstva
 • Zaštita interesa članova, rad na unapređenju cestovnog prometa, predlaganje mjera i zakonskih rješenja i dr.
 • Suradnja sa svim organizacijama iz oblasti automobilizma i turizma
 • Ekološke aktivnosti
         AMSBiH je u prosincu 2006. godine uveo novi sustav članstva i korištenja članskih
         pogodnosti.
         Pogodnosti su proširene novim uslugama, koje će članovima jamčiti viši standard
         usluga i sigurnosti na putovanju u zemlji i inozemstvu.
 
        2. SLUŽBA POMOĆ NA CESTI
 • Informativna djelatnost - pružanja informacija o stanju u cestovnom prometu
 • Tehnička pomoć na cesti - pružanje pomoći vozačima za vrijeme putovanja
 • Prijevoz oštećenih vozila u prometnim nezgodama i vozila u kvaru, kao i uklanjanje vozila sa prometnica u cilju nesmetanog odvijanja prometa                                 
        3. IZDAVANJE MEĐUNARODNIH VOZAČKIH ISPRAVA ZA PUTOVANJE U INOZEMSTVO
 • Izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola
 • Izdavanje dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu
         4. PROMETNO-PREVENTIVNE I EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

    Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini (AMSBIH) svojim Planom i programom utvrđuje ciljeve, aktivnosti i pravce preventivnog djelovanja u cestovnom prometu.

Svjedoci smo svakodnevno događanja velikog broja prometnih nezgoda na našim prometnicama, velikoj materijalnoj šteti i što je najtragičnije stradanju osoba, a ne malog broja i djece, koja kao pješaci ili biciklisti sudjeluju u prometu.

Na sigurnost prometa utječu mnogi čimbenici, a prije svega čovjek sa svojim ponašanjem u prometu, odnosno razinom prometne kulture.

Također, redovito održavanje vozila i kontrola rada njegovih uređaja uvjet su sigurne vožnje.

Temeljne aktivnosti preventivnog djelovanja, s ciljem podizanja razine prometne kulture i povećanja sigurnosti u cestovnom  prometu, su prometno-preventivne i edukativne akcije:

      - “Semafor u vrtiću”
 
      - “Sigurno u prometu”
 
      - “Vežite pojas - spasite život”
 
      - “Ispravno vozilo - sigurniji promet”
 
      - “Počela je školska godina”
 
      - “Zaštitimo djecu u prometu”
 
      - “Vozači, zima dolazi”
 

Sve prometno-preventivne i edukativne akcije provode se u šest županija u kojima AMSBIH djeluje i ima svoje udružene auto-moto klubove:

 • Hercegovačko-neretvanska,
 • Zapadno-hercegovačka,
 • Herceg-bosanska,
 • Posavska,
 • Srednje-bosanska,
 • dijelu Zeničko-dobojske županije (područje Usore i Žepča)

      Akcije se provode putem auto-moto klubova, u suradnji sa osnovnim školama, stanicama za tehnički pregled motornih vozila,  Centrom za vozila, Ministarstvima unutarnjih poslova županija i Ministarstvima prosvjete, znanosti, kulture i sporta.

     PROMETNO-PREVENTIVNE AKTIVNSTI
     AMSBIH godišnje organizira i provodi četiri prometno-preventivne akcije i to:
     - «Vežite pojas -spasite život» - u mjesecu svibnju
     - «Ispravno vozilo-sigurniji promet» - u mjesecu lipnju i srpnju
     - «Počela je školska godina» -  u mjesecu rujnu
     - «Vozači, zima dolazi» - u mjesecu studenom
 
    PROMETNO-EDUKATIVNE AKTIVNOSTI
     AMSBIH godišnje organizira i provodi tri prometno-edukativne akcije i to:
    - «Semafor u vrtiću» - u mjesecu ožujku i travnju
    - «Sigurno u prometu» -u mjesecu svibnju
    - «Zaštitimo djecu u prometu» - u mjesecu rujnu i listopadu
 
       5. SPORTSKE AKTIVNOSTI
 • Organizacija sportskih natjecanja (auto slalom, brdske i brzinske auto i motociklističke utrke, enduro, moto-cros, utrke terenskih vozila, karting utrke, moto susreti) i dr.
 • Osposobljavanje djece i omladine za karting vozače
 • Osposobljavanje sudaca sportskih natjecanja
 • Licenciranje vozača
 • Licenciranje i kontrola tehničkih karakteristika i ispravnosti vozila
        6. TURISTIČKE AKTIVNOSTI
        Suradnja s turističkim organizacijama i osiguranje promidžbe turizma i popusta za naše
        članove.
JoomShaper