Nova školska godina

Auto moto savez u Bosni i Hercegovini (AMSuBIH), sukladno Planu i programu prometno-preventivnog djelovanja u cestovnom prometu, tijekom mjeseca rujna organizira prometno-preventivnu akciju pod nazivom „Počela je školska godina“.

Cilj akcije je preventivno djelovati i utjecati na vozače i roditelje da svojim općim pozitivnim ponašanjem u prometu doprinesu sigurnijem odvijanju prometa i da se smanji rizik od nastajanja prometnih nezgoda u kojima stradaju djeca.

Imajući u vidu činjenicu da učenici osnovnih škola, posebice djeca nižih razreda, spadaju u ugroženu skupinu sudionika u prometu, potrebno je učenike educirati o osnovnim pravilima ponašanja u prometu i upozoriti ih na opasnosti kojima su najčešće izloženi na putu od kuće do škole i obratno.

Akciju „Počela je školska godina“ organiziramo sa auto-moto klubovima udruženih u AMSuBIH, u suradnji s osnovnim školama i prometnom policijom, županijskih ministarstava unutarnjih poslova i ministarstava prosvjete.

Za akciju „Počela je školska godina“, putem auto-moto klubova udruženih u AMSuBIH, planiramo provesti slijedeće aktivnosti:

  • Predavanje u školama učenicima nižih razreda,  (Tema: „Kako se ponašati u prometu“)
  • Aktivnost školskih prometnih patrola, (Reguliranje prometa na pješačkom prijelazu u blizini škole uz nadzor prometne policije i djelatnika auto-kluba.)
  • Podjela letaka učenicima,
  • Podjela letaka vozačima.

Prigodnim letcima za vozače i učenike želimo upozoriti vozače na početak školske godine i povećan broj djece na prometnicama, a učenike (one najmlađe) savjetovati kako se pravilno i sigurno ponašati u prometu

 

 

PRAVILA KRETANJA PJEŠAKA

 

 

 

Kretanje pješaka nogostupom

Staza za pješake

Kretanje pješaka kolnikom ceste

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Najsigurnije se kretati nogostupom.

Kad hodaš nogostupom, odmakni se što više od ruba ceste kojom se kreću vozila, jer je tako najsigurnije.

 

Možeš se koristiti i stazom za pješake ili pješačkom zonom, ako postoje.

 

Ako uz cestu nema nogostupa ili pješačke staze, hodaj oprezno njome uz lijevi rub.

Ako ne ideš sam nego u društvu, hodajte jedno iza drugoga.

PRELAŽENJE PJEŠAKA PREKO CESTE

Najsigurnije je prelaziti cestu na obilježenom pješačkom prijelazu

Prelaženje na obilježenom pješačkom prijelazu (bez semafora)

Prelaženje na obilježenom pješačkom prijelazu (sa semaforom)

Prelaženje ceste na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prije negoli stupiš na cestu koju namjeravaš prijeći pogledaj lijevo, zatim desno, pa još jedanput lijevo.

Kreni tek pošto sva vozila stanu.ili se uvjeriš da nema u blizini vozila koja se kreću cestom.

Cestu prelaziti samo kada je na semaforu upaljeno zeleno svjetlo za pješake.

Nikada ne prelazi cestu ako je svjetlo crveno!

Ne stupaj na cestu ako se njome kreću vozila.

Nakon što se uvjeriš da možeš prijeći cestu na siguran način prelazi pažljivo i najkraćim putem.

JoomShaper