Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (DUTV)

Dozvola (DUTV) se može izdati za vozilo:

registrirano u BiH
vlasništvo državljanina BIH
Dozvola (DUTV) se može izdati vozaču:

državljaninu BiH s prebivalištem u BiH
Vlasnik vozila mora biti prisutan prilikom izdavanja i osobno potpisati DUTV.

Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati samo kada korisnik DUTV posjeduje:
punomoć ovjerenu u općini ili ovjerenu od javnog bilježnika (ne stariju od 6 mjeseci) u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom u inozemstvu, odnosno prodaja vozila, ili pravovaljani (ovjeren) kupoprodajni ugovor.
Za izdavanje DUTV potrebno je slijedeće:

ZA VLASNIKA VOZILA

A) Ako je Fizička osoba vlasnik vozila:

 1. Prometna dozvola/Potvrda o registraciji
 2. Osobna iskaznica

B) Ako je Pravna osoba vlasnik vozila:

 1. Prometna dozvola/Potvrda o registraciji
  1. Predstavnik pravne osobe mora osobno potpisati DUTV i ovjeriti pečatom pravne osobe.

C) Ako je Leasing kuća vlasnik vozila (vozilo kupljeno na leasing):

 1. Prometna dozvola/Potvrda o registraciji,
 2. Punomoć izdanu od leasing kuće u kojoj su navedene osobe koje mogu upravljati vozilom.
 3. Osobna iskaznica fizičke osobe – ako je fizička osoba korisnik leasinga (nositelj potvrde o registraciji)
 4. Pečat pravne osobe – ako je pravna osoba korisnik leasinga (nositelj potvrde o registraciji) Ukoliko osoba za koju se traži DUTV nije navedena u punomoći izdanoj od leasing kuće, korisnik leasinga DUTV treba obvezno odnijeti u leasing kuću na potpis i ovjeru.
  Ukoliko DUTV nije ovjerena potpisom i pečatom leasing kuće navedena nije važeća.
  ZA KORISNIKA VOZILA

Putovnica (BiH) (za građane BiH s dvojnim državljanstvom može putovnica druge države samo ako je u putovnicu upisano mjesto prebivališta u BiH) ili osobna iskaznica (BiH),(u tom slučaju DUTV vrijedi isključivo za države koje priznaju osobnu iskaznicu kao ulazni dokument, to su Srbija i Crna Gora).
DUTV se izdaje na rok važnosti:

do mjesec dana ……………………………………….. 15,oo KM
ili do jedne godine …………………………………….. 25,oo KM
Dozvola za upravljanje tuđim vozilom neće se izdati:

Za vozilo kojem je u prometnoj dozvoli upisana “zabrana otuđenja vozila do …..” dok ta zabrana traje. (Zakon o carinskoj politici BiH – Prilog, koji se odnosi na robu oslobođenu plaćanja uvoznih dadžbina, članak 29. stavak 1.)

Naša adresa

Akademika Ivana Zovke 12
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak
08:00 do 15:00
Dežurstva van radnog vremena

00:00 do 24:00

+387 63 753 699

Ako imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte nas

Društvene mreže

Pronađite nas na društvenim mrežama