Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (DUTV)

Dozvola (DUTV) se može izdati za vozilo: registrirano u BiHvlasništvo državljanina BIHDozvola (DUTV) se može izdati vozaču: državljaninu BiH s prebivalištem u BiHVlasnik vozila mora biti prisutan prilikom izdavanja i osobno potpisati DUTV. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati samo kada korisnik DUTV posjeduje:punomoć ovjerenu u općini ili ovjerenu od javnog bilježnika (ne stariju […]